Kontaktirajte nas!
 Demo programa 
 
Isprobajte programe prije narudžbe!

Klikom na donje linkove preuzmite odgovarajuće DEMO verzije programa
AS Kompenzacije © i AS Kompenzacije PLUS © za jednog (1) korisnika.
(u .zip formatu, veličina: cca. 5 MB).

DEMO verzije programa ne razlikuju se od originalnih verzija!

U DEMO verzijama neke su opcije limitirane, ali je program i dalje dovoljno funkcionalan da možete ocijeniti njegovu praktičnu vrijednost.

DEMO verzije programa NE podržavaju rad u višekorisničkom okružju!

VAŽNO! Korisnici Windows 7 moraju imati ADMINISTRATORSKA PRAVA pri instaliranju programa ili ga moraju instalirati u neki drugi "folder" a ne u "Program files" - u protivnom program će javiti grešku: "File access is denied - error number: 1705"

Ukoliko i dalje imate problema s pokretanjem DEMO verzije programa, rješenje pronađite na stranici "Vaša pitanja".

Nova verzija programa As Kompenzacije 12.11.2014. - izašla je verzija programa 2.1 AS Kompenzacije i AS Kompenzacije PLUS!


 AS Kompenzacije  


AS Kompenzacije hrvatska verzija - DEMO download


 AS Kompenzacije PLUS 


AS Kompenzacije PLUS - hrvatska verzija - DEMO download
 

| Početna stranica  Narudžba programa  Vaša pitanja   E-mail |